Untitled
Các đơn vị / Our units

Các Miền thuộc Hoa Kỳ / USA Regions

Liên Đoàn Bạch Đằng Boston, MA United States.
Thành lập từ / Establish since: 22, February , 2003. Được / Has: 15 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Vietnamese Community Center, 42 Charles Street, Dorchester, MA 02122. Every Sunday 12:30 ¿ 2:30 P.M
Phone: 617-412-0300
Email: caotrungnguyen@hotmail.com
Web Site: www.ldbd322.org
LĐT Nguyễn Trung Cao
Liên Đoàn Duy Tân Orlando, FL United States.
Thành lập từ / Establish since: 13, December , 2013. Được / Has: 5 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Sunday, 11-12:30 Chùa Pháp Vũ
Phone:
Email: gxdanh@yahoo.com
Web Site:
Liên Đoàn Trưởng Kinh Luan Danh
Liên Đoàn Gia Định Annandale, MD United States.
Thành lập từ / Establish since: 02, July , 2008. Được / Has: 10 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Thomas Jefferson H.S. of Technologies & Sciences Cafeteria. Every Monday 7:00PM-8:30PM
Phone: 703 250 4599
Email: lacda97@gmail.com
Web Site: www.ld-giadinh.org
LĐT Phạm Ngọc Lâm
Liên Đoàn Hồng Bàng Falls Church, VA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, October , 2004. Được / Has: 14 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: EVERY FRIDAYS 6PM-9:30pm / KNOX CHURCH VA 22042
Phone:
Email: GAUDADOAN@YAHOO.COM
Web Site:
LĐT PHAM NGUYEN (2013-2014)
Liên Đoàn Potomac Silver spring, VA United States.
Thành lập từ / Establish since: 17, November , 1994. Được / Has: 24 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 10-12 Long Branch Community, Silver Spring, MD
Phone: 240 - 515 - 8663
Email: tinothanhpham@gmail.com
Web Site: ldpotomac.org
Liên Đoàn Trưởng Tung Pham
Liên Đoàn Thăng Long Arlington, VA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, April , 1989. Được / Has: 29 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 915 S Wakefield St, Arlington CA 22204. Saturday 10AM - 1230PM
Phone: 703 283 9360
Email: hthung@hotmail.com
Web Site: Troop904.com
LĐT Huỳnh Thanh Hùng
Liên Đoàn Đất Việt Houston, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: 11, June , 2006. Được / Has: 12 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Nhà Thờ Lộ Đức - 6550 Fairbanks N. Houston, TX 77040.
Phone: 832 566 0728
Email: troop815vn@yahoo.com
Web Site: www.lddv815.org
LĐT: Cao Ngọc Cường 832 566 0728
LĐP: Trần Tuyết Hoa
Liên Đoàn Diên Hồng Dallas, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 469-487-5889
Email: johnnyly2003@hotmail.com
Web Site:
LĐT Lư Phước 469-487-5889
Liên Đoàn Lạc Việt Houston, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, October , 1998. Được / Has: 20 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Nhà thờ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. 8503 S. Kirkwood Rd., Houston, TX 77072
Phone: 281- 495-8133; 832-877-2074
Email: hoangfrankh@sbcglobal.net
Web Site: http://lacvietscouts.awardspace.info/
LĐT: Hoàng Hữu Phước
Liên Đoàn La Vang Houston, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: 27, December , 1984. Được / Has: 34 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 832-496-0338
Email: vihtran@gmail.com
Web Site:
LĐT Trần Vi 832-496-0338
LĐP Ngô Vinh Khoa
Liên Đoàn Lam Sơn Lansing, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 909-244-6301
Email: lamson14421@yahoo.com
Web Site:
LĐT Phạm Duy Thắng 909-244-6301
Liên Đoàn Minh Đức Fort Worth, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 8109 Shelton Drive, fort Worth, TX, 76120
Phone: 817 658 8623
Email: principal@sicps.org
Web Site:
LĐT Nguyễn Đức Thắng
Tráng Đoàn Nguyễn Trăi Houston, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: 04, July , 2002. Được / Has: 16 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: lamcuunguyen16249@gmail.com
Web Site:
Tráng Trưởng: Nguyễn Cửu Lâm
Liên Đoàn Pháp Luân Houston, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 713-417-8201
Email: lillysweet_98@yahoo.com
Web Site:
LĐT: Lê Linda 713-417-8201
Liên Đoàn Trà Kiệu Dallas, TX United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 972-224-0712
Email:
Web Site:
LĐT Đinh Chí Trung 972-224-0712
Liên Đoàn Bách Việt San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2002. Được / Has: 17 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Franklin Elementary (Mùa Đông) 420 Tully Road - San Jose OverFelt Garden (Mùa Hè) Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM tại
Phone: 408 378 3229
Email: ranmatkieng00@yahoo.com
Web Site: www.bach-viet-group.org
LĐT Biện Thị Quư 408 378 3229
Liên Đoàn Diên Hồng San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1982. Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Yerba Buena High School 1855 Lucretia Ave - San Jose Thứ Bảy 10AM đến 12PM
Phone: 510 744 1490
Email: ka_tran@yahoo.com
Web Site:
LĐT Trần Anh Kiệt 510 744 1490
LĐP: Lê Quang Tuấn 408 263 3687
Liên Đoàn Hướng Việt San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1999. Được / Has: 20 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: The Chapel of Vietnamese Martyrs (Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN) 685 Singleton Road - San Jose Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Phone: 408 806 5745
Email: longtran@hdvietnam.net
Web Site: www.hv.hdvietnam.net
LĐT Trần Văn Long 408 806 5745
LĐP Nguyễn Giang 408 966 9006
Liên Đoàn Hoa Lư Milpitas, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2003. Được / Has: 16 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Rose Elementary School 250 Roswell Drive - Milpitas Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Phone: 408 578 7369
Email: anthonydho@hotmail.com
Web Site:
LĐT Hồ Đắc Tiến 408 578 7369
LĐP Nguyễn Thái email4thai@yahoo.com
Liên Đoàn Lạc Hồng Milpitas, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1994. Được / Has: 25 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: John Sinnott Elementary School 2025 Yellowstone Ave. - Milpitas Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Phone: 408 946 1605
Email: joe.pham@lmco.com
Web Site:
LĐT Phạm Ngọc Châu 408 946 1605
LĐP Nguyễn Văn Đĩnh 408 315 1095
Liên Đoàn Lạc Việt San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 10, June , 2006. Được / Has: 12 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose
Phone: 408 729 4543
Email: lequynhuong@yahoo.com
Web Site: hdlacviet.org
Liên Đoàn Lạc Việt San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2006. Được / Has: 13 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Trung Tâm Công Giáo tại San Jose 2849 S White Rd San Jose, CA 95148 Chủ Nhật 3:00PM đến 05:00PM
Phone: 408 729 4543
Email: lequynhuong@yahoo.com
Web Site:
LĐT Lê Quư Nhượng 408 729 4543
LĐP Trần Hữu tranhuu@yahoo.com
Liên Đoàn Lạc Việt Sacramento, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 11, January , 1984. Được / Has: 35 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 6705 Steamboat Way, Sacramento, CA 95831
Phone: 916 487 6939
Email: lnguye03@yahoo.com
Web Site:
LĐT: Nguyễn Xuân Lâm 916 487 6939
Liên Đoàn Phù Đổng San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2006. Được / Has: 13 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Evergreen Park (next to Evergreen Community Center) 4860 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135 Chủ Nhật 10:00AM đến 12:00AM
Phone: 408 776 5153
Email: phuong.hop1@gmail.com
Web Site:
LĐT Nguyễn Ngọc Phương
Liên Đoàn Rạng Đông San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2004. Được / Has: 15 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Summerdale Elementary School 1100 Summerdale Dr - San Jose Thứ Bảy 9AM đến 11AM
Phone: 408 930 7498
Email: duy_vu@sbcglobal.net
Web Site:
LĐT Vũ Duy 408 930 7498
LĐP Trang Ngọc Tiến 408 750 7762
Liên Đoàn Ra Khơi San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1985. Được / Has: 34 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Franklin Elementary School 420 Tully Road - San Jose (bên cạnh Santa Clara Fairgrounds) Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
Phone: 408 396 1029
Email: than@hdvietnam.net
Web Site: www.rakhoi.org
LĐT Trần Hoàng Thân 408 396 1029
LĐP Trần Hữu Thắng 408 205 1878
Liên Đoàn Trường Giang San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2008. Được / Has: 11 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Berryessa Community Center Park 3050 Berryessa Rd.- Sanjose, CA 95132 Lake Cunningham Park (Mua dong) 2305 S.White Rd - Sanjose, CA 95101
Phone: 510 451 2812
Email: thongthu59@yahoo.com
Web Site:
LĐT Nguyễn Qúy Thông 510 451 2812
Liên Đoàn Trùng Dương San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 14, April , 2012. Được / Has: 6 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: James Franklin Smith School 2220 Woodbury Lane San Jose CA 95111
Phone: 408 465 6041
Email: phuong.nguyen@hdtrungduong.org
Web Site: www.hdtrungduong.org
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Phương V. Nguyễn
Liên Đoàn Tây Sơn Portland, OR United States.
Thành lập từ / Establish since: 22, November , 2009. Được / Has: 9 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Khuôn viên Giáo Xứ La Vang, 5404 NE Alamenda St Portland OR 97213. Thu Bay, 3PM - 5PM
Phone: 5.3 341 6937
Email:
Web Site:
LĐT Nguyễn Dũng 503 341 6937
Liên Đoàn Việt Hùng Seattle, WA United States.
Thành lập từ / Establish since: 02, January , 1995. Được / Has: 24 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Knight of Columbus 722 E Union St. Seattle WA 98122
Phone: 206-851-3197
Email: atng12@gmail.com
Web Site: www.liendoanviethung.org
LĐT: Nguyễn Đạt Thức 206 851 3197
Liên Đoàn Âu Lạc San Jose, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2008. Được / Has: 11 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Alum Rock Youth Center 137 N.White Road, San Jose, CA 95127 Chủ Nhật 10AM đến 12:00PM
Phone: 408 332 4763
Email: sl.donpham@gmail.com
Web Site: http://liendoanaulac.org
LĐT Phạm Đông
LĐP Trần Chương
Liên Đoàn Bạch Đằng Giang Fountain Valley, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: Nguyễn Duy Việt
Email: explr1930@aol.com
Web Site: bachdanggiang.org
Liên Đoàn Chi Lăng Fountain Valley, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 22, February , 1979. Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Windsor Park, Santa Ana, CA. US. Every Sunday 9:00AM ¿ 12:00PM
Phone:
Email: charles.song.nguyen@gmail.com
Web Site: www.chilang279.org
Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Tấn Tú Charles
Liên Đoàn Phó: Phạm thị Thiện Tâm
Liên Đoàn Phó: Phạm Minh Hoàng
Liên Đoàn Hướng Việt Irvine, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 16, January , 2005. Được / Has: 14 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: HERITAGE REGIONAL PARK 14361 Yale Ave. Irvine,CA92604 (góc đường Walnut & Yale, kế bên Irvine HS)
Phone:
Email: khanhbmt@gmail.com
Web Site: www.ldhuongviet.org
Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Khanh
Only accepts new boys and girls in 2nd and 3rd grade (currently closed for older members). Please email names and date of birth to be placed in waiting list for July 2013 enrollment.
Liên Đoàn Hoa Lư Garden Grove, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 14, September, 1997. Được / Has: 21 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Garden Grove Park 9801 Westminster Blvd Garden Grove, CA 92683. Every Sunday 9:00AM - 12:00PM
Phone: 714 200 4187
Email: ldtruonghoalu@gmail.com
Web Site: www.liendoanhoalu.com
LĐT: Nguyễn Tammy
LĐP Anthont Thắng Trần
Liên Đoàn Hoàng Sa Westminster, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 15, August , 2013. Được / Has: 5 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Sáng Chủ Nhật 9:30 - 12:00 Magnolia Park
Phone: 714 230 5362
Email: liendoanhoangsa@yahoo.com
Web Site:
Liên Đoàn Trưởng: Nhan Thiện Hùng
Liên Đoàn Hùng Vương Huntington Beach, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 20, February , 1988. Được / Has: 30 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Muddy Park, Huntington Beach, CA 92647 Every Sunday 9:00AM-12:00AM
Phone: 714-743-5324
Email: tungthoa8@yahoo.com
Web Site: http://hungvuong1003.bravehost.com
LĐT: Nguyễn Đ́nh Tùng
Liên Đoàn Lạc Việt Fountain Valley, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, May , 2015. Được / Has: 3 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Mile Square Park 9:30AM -12:00 PM Saturday
Phone: 714 548 5084
Email: thoaisteve@yahoo.com
Web Site: www.ldlacviet.org
Liên Đoàn Trưởng Lưu Dân Thoại
Liên Đoàn Lam Sơn Westminster, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 12, August , 1981. Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Elden Gillespie Park Every Sunday 9:00AM-12:00AM
Phone: 714-383-0960
Email: nhanlamson@yahoo.com
Web Site: https://ldls.shutterfly.com
LĐT Nguyễn Tư Nhân 714-383-0960
Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi Huntington Beach, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 17, June , 2007. Được / Has: 11 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Huntington Central Park, Huntington Beach, CA. US. Every Sunday 10:00 am - 1:00 pm
Phone: 714 743 6602
Email: RNNguyen@hotmail.com
Web Site: liendoanquangtrungngochoi.wordpress.com
LĐT: Mindytran Nguyen
Liên Đoàn Trường Sơn Westminster, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, June , 1980. Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Elden F. Gillespie Park 9801 Mc Fadden Ave, Westminster, CA 92683 . ( Mc Fadden & Brookhurst ) Thứ bảy từ 9:30 sáng đến 12:30 trưa
Phone:
Email: huong939@yahoo.com
Web Site: www.truongson.org
Liên Đoàn Trưởng Đỗ Xuân Hương
Liên Đoàn Trùng Dương Fountain Valley, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 04, January , 2014. Được / Has: 5 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 9:30 - 12:30am Every Saturday at Mile Square Park, Fountain Valley
Phone:
Email: y2krandy_2000@yahoo.com
Web Site: www.liendoantrungduong.org
Liên Đoàn Trưởng: Randy Nguyễn
Liên Đoàn Văn Lang Westminster, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 14, May , 2004. Được / Has: 14 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Park West park, on Mc Fadden Ave, between Beach Blvd & Newland, Westminster city
Phone: 714 931 0413
Email: socnaukientri@hotmail.com
Web Site:
Liên Đoàn Trưởng: Phạm Thị Phong Nhă
Liên Đoàn Vạn Kiếp San Diego, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 619 764 2432
Email: huongdaovankiep@gmail.com
Web Site:
LĐT: Nguyễn Hữu Đức

Chi Nhánh các nước và Hướng Đạo Trưởng Niên / Country Branches & Elder Scouts

Liên Đoàn Hồn Việt Calgary, UN Canada.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 403 585 8080
Email: askquynh@gmail.com
Web Site:
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Vơ Tố Quỳnh
Liên Đoàn Lạc Việt Monreal, UN Canada.
Thành lập từ / Establish since: 15, December , 2009. Được / Has: 9 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Nhà Thờ St Sixte 1897 Rue de L''église Ville St-Laurent, Quebec Canada
Phone: 514 709 9922
Email: yodanguyen@yahoo.com
Web Site: http://liendoanlacvietmontreal.net/
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Nguyễn Hừu Côn
Liên Đoàn Thuận Hóa Noisiel, UN France.
Thành lập từ / Establish since: 15, June , 2003. Được / Has: 15 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Centre Saint Paul ¿ 8 Allée Jean Paul Sartre ¿ 77186 Noisiel. Chủ Nhật tuần thứ nhất, thứ 3 và thứ 5 trong tháng
Phone: +33 6 8763 5245
Email: thvu196@yahoo.fr
Web Site: scout-thuanhoa.net
LĐT Vũ Thu Hồng +33 6 8763 5245
Liên Đoàn Văn Lang Antony, UN France.
Thành lập từ / Establish since: 10, October , 1990. Được / Has: 28 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Institution Sainte Marie ¿ 2 rue de l''Abbaye ¿ 92160 Antony. Chủ Nhật của tuần thứ 2 và thứ tư trong tháng.
Phone: +33 6 8442 8937
Email: mh.nguyen@villebon-sur-yvette.fr
Web Site: vanlang.antony.free.fr
LĐT Nguyễn Minh Hiền +33 6 8442 8937
Liên Đoàn Hoa Lư Hamburg, UN Germany.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Liên Đoàn Hùng Vương , UN Germany.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Liên Đoàn Sào Nam Berlin, UN Germany.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Trưởng Đặng Hoàng Bá
Trưởng Nguyễn Quang Huy
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Sydney , UN Australia.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Gia Đ́nh Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Bạch Đằng , MD United States.
Thành lập từ / Establish since: 10, January , 2004. Được / Has: 15 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Once a month
Phone: 703-401-6773
Email: phamdangl@yahoo.com
Web Site:
LĐT Phạm Lương 703-401-6773
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Calgary , UN Canada.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: yngacalgary@aol.com
Email: 403 568 2894
Web Site:
Lư Trưởng Ư Nga
Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Charlott , NC United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Liên lạc Trưởng Trần Văn Phúc
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Dallas , TX United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 214 679 4874 - 214 403 1923
Email: phuocai92@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng Lê Phước
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Florida , FL United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Vũ Văn Chấn
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Lạc Việt Sacramento, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: 01, December , 1995. Được / Has: 23 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 7856 White Tail way, Sacramento,CA 95823
Phone: 916-429-8309
Email: dongda1804@gmail.com
Web Site:
Lư trưởng: Trần Kim Đông
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Lyon, Rhones-Alpes , UN France.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: trancaobang@gmail.com
Web Site:
Lư Trưởng Trần Cao Bằng
Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Montreal , UN Canada.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 450 678 5664 - 403 835 1954
Email: ducthanh45@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng Nguyễn Đức Thanh
Gia Đ́nh Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Nam California Westminster, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 714 308 0194
Email: onhuily901@yahoo.com
Web Site:
Gia Trưởng: Lư Nhật Hui
Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Oakland Oakland, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 22566 Norwood Dr, Hayward, CA 94541
Phone: 510-3638964
Email: josephng39@yahoo.com
Web Site:
Liên lạc: Trưởng Nguyễn văn Hiệp
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Oklahoma , OK United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Phạm Đ́nh Đức
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Oregon Portland, OR United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 503 356 8034
Email: vinhphonhay@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng Nguyễn Vĩnh
Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Orlando , FL United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: hojul2006@yahoo.com
Web Site:
Xóm Trưởng Hoàng Ngọc Châu
Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Ottawa , UN Canada.
Thành lập từ / Establish since: 01, June , 1994. Được / Has: 24 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Trụ sở Người Việt Ottawa/ Các tư gia thành viên.
Phone:
Email: nguyenvuthiep@yahoo.com
Web Site:
Liên lạc Trưởng Vũ Thúy Lan
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Quảng Tế , CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 714-827-4138
Email: btbachma@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng: Tôn Thất Hy
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên San Jose , CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 71 Goldenrain Dr, San Jose, CA 95111
Phone: 408-826-4670
Email: bernardjnguyen36@gmail.com
Web Site:
Lư trưởng: Bernard Nguyễn
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Seattle , WA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 206 228 3985
Email: phucbmt@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng: Nguyễn Vũ Trường
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tam Quan , UN France.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: gnadod@gmail.com
Web Site:
Lư Trưởng: Đỗ Đăng Di
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Toronto , UN Canada.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: hungbui@rogers.com
Email: 647 328 4304
Web Site:
Lư Trưởng Bùi Thế Hưng
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tân Hương Oakcreek, WI United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: trantrunghop@yahoo.com
Email: 414 764 1918 - 414 467 1288
Web Site:
Lư Trưởng Trần Trung Hợp
Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tùng Nguyên Canberr , UN Australia.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: vvviethoc@yahoo.com.au
Web Site:
Xóm Trưởng Trưởng Trương Lạc Phiêu
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Vạn Hồ Minneapolis, MN United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: trungvan1654@gmail.com
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Vũ Trung
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Vạn Kiếp San Diego, CA United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 619 847 3457
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Trần Duy Mỹ
Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Washington, DC , UN United States.
Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 703 532 0474
Email: denguyen2@hotmail.com
Web Site:
Lư Trưởng Nguyễn Hữu Đệ