Untitled
Các đơn vị / Our units

Số năm thành lập / Years established with Scout Movement

Số năm là thành viên của ICCVS / Years established with ICCVS

Please email to: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com for update data


Notes: Liên Đoàn means more than one unit (Boy and/or Girl Scouts unit) joins together under one Charter and one Leaders Association.
A typical Liên Đoàn includes:
-1 Cub Scouts Unit
-1 Brownies Unit (Girl Scout)
-1 Juniors Unit(Girl Scout)
-1 Boy Scouts Troop
-1 Caddettes Troop (Girl Scout)
-1 Venture Crew
-1 Senior Girl Scouts Troop
-1 Rover Scouts

Miền Đông Hoa Kỳ/East Region US
Tổng cộng / Total Units: 6

(1)- Liên Đoàn Bạch Đằng -Boston MA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 22, February , 2003. Được / Has:
15 years. with the Scout Movement.
15 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Vietnamese Community Center, 42 Charles Street, Dorchester, MA 02122. Every Sunday 12:30 ¿ 2:30 P.M
Phone: 617-412-0300
Email: caotrungnguyen@hotmail.com
Web Site: www.ldbd322.org
LĐT Nguyễn Trung Cao

(2)- Liên Đoàn Duy Tân -Orlando FL. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 13, December , 2013. Được / Has:
5 years. with the Scout Movement.
5 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Sunday, 11-12:30 Chùa Pháp Vũ
Phone:
Email: gxdanh@yahoo.com
Web Site:
Liên Đoàn Trưởng Kinh Luan Danh

(3)- Liên Đoàn Gia Định -Annandale MD. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 02, July , 2008. Được / Has:
10 years. with the Scout Movement.
10 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Thomas Jefferson H.S. of Technologies & Sciences Cafeteria. Every Monday 7:00PM-8:30PM
Phone: 703 250 4599
Email: lacda97@gmail.com
Web Site: www.ld-giadinh.org
LĐT Phạm Ngọc Lâm

(4)- Liên Đoàn Hồng Bàng -Falls Church VA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, October , 2004. Được / Has:
14 years. with the Scout Movement.
14 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: EVERY FRIDAYS 6PM-9:30pm / KNOX CHURCH VA 22042
Phone:
Email: GAUDADOAN@YAHOO.COM
Web Site:
LĐT PHAM NGUYEN (2013-2014)

(5)- Liên Đoàn Potomac -Silver spring VA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 17, November , 1994. Được / Has:
24 years. with the Scout Movement.
24 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 10-12 Long Branch Community, Silver Spring, MD
Phone: 240 - 515 - 8663
Email: tinothanhpham@gmail.com
Web Site: ldpotomac.org
Liên Đoàn Trưởng Tung Pham

(6)- Liên Đoàn Thăng Long -Arlington VA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, April , 1989. Được / Has:
29 years. with the Scout Movement.
29 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 915 S Wakefield St, Arlington CA 22204. Saturday 10AM - 1230PM
Phone: 703 283 9360
Email: hthung@hotmail.com
Web Site: Troop904.com
LĐT Huỳnh Thanh Hùng

Miền Trung Hoa Kỳ/Central Region US
Tổng cộng / Total Units: 9

(1)- Liên Đoàn Đất Việt -Houston TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 11, June , 2006. Được / Has:
12 years. with the Scout Movement.
12 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Nhà Thờ Lộ Đức - 6550 Fairbanks N. Houston, TX 77040.
Phone: 832 566 0728
Email: troop815vn@yahoo.com
Web Site: www.lddv815.org
LĐT: Cao Ngọc Cường 832 566 0728
LĐP: Trần Tuyết Hoa

(2)- Liên Đoàn Diên Hồng -Dallas TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 469-487-5889
Email: johnnyly2003@hotmail.com
Web Site:
LĐT Lư Phước 469-487-5889

(3)- Liên Đoàn Lạc Việt -Houston TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, October , 1998. Được / Has:
20 years. with the Scout Movement.
20 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Nhà thờ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. 8503 S. Kirkwood Rd., Houston, TX 77072
Phone: 281- 495-8133; 832-877-2074
Email: hoangfrankh@sbcglobal.net
Web Site: http://lacvietscouts.awardspace.info/
LĐT: Hoàng Hữu Phước

(4)- Liên Đoàn La Vang -Houston TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 27, December , 1984. Được / Has:
34 years. with the Scout Movement.
34 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 832-496-0338
Email: vihtran@gmail.com
Web Site:
LĐT Trần Vi 832-496-0338
LĐP Ngô Vinh Khoa

(5)- Liên Đoàn Lam Sơn -Lansing TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 909-244-6301
Email: lamson14421@yahoo.com
Web Site:
LĐT Phạm Duy Thắng 909-244-6301

(6)- Liên Đoàn Minh Đức -Fort Worth TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 8109 Shelton Drive, fort Worth, TX, 76120
Phone: 817 658 8623
Email: principal@sicps.org
Web Site:
LĐT Nguyễn Đức Thắng

(7)- Tráng Đoàn Nguyễn Trăi -Houston TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 04, July , 2002. Được / Has:
16 years. with the Scout Movement.
16 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: lamcuunguyen16249@gmail.com
Web Site:
Tráng Trưởng: Nguyễn Cửu Lâm

(8)- Liên Đoàn Pháp Luân -Houston TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 713-417-8201
Email: lillysweet_98@yahoo.com
Web Site:
LĐT: Lê Linda 713-417-8201

(9)- Liên Đoàn Trà Kiệu -Dallas TX. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 972-224-0712
Email:
Web Site:
LĐT Đinh Chí Trung 972-224-0712

Miền Tây Bắc Hoa Kỳ/North West Region US
Tổng cộng / Total Units: 16

(1)- Liên Đoàn Bách Việt -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2002. Được / Has:
17 years. with the Scout Movement.
17 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Franklin Elementary (Mùa Đông) 420 Tully Road - San Jose OverFelt Garden (Mùa Hè) Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM tại
Phone: 408 378 3229
Email: ranmatkieng00@yahoo.com
Web Site: www.bach-viet-group.org
LĐT Biện Thị Quư 408 378 3229

(2)- Liên Đoàn Diên Hồng -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1982. Được / Has:
37 years. with the Scout Movement.
36 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Yerba Buena High School 1855 Lucretia Ave - San Jose Thứ Bảy 10AM đến 12PM
Phone: 510 744 1490
Email: ka_tran@yahoo.com
Web Site:
LĐT Trần Anh Kiệt 510 744 1490
LĐP: Lê Quang Tuấn 408 263 3687

(3)- Liên Đoàn Hướng Việt -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1999. Được / Has:
20 years. with the Scout Movement.
20 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: The Chapel of Vietnamese Martyrs (Nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo VN) 685 Singleton Road - San Jose Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Phone: 408 806 5745
Email: longtran@hdvietnam.net
Web Site: www.hv.hdvietnam.net
LĐT Trần Văn Long 408 806 5745
LĐP Nguyễn Giang 408 966 9006

(4)- Liên Đoàn Hoa Lư -Milpitas CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2003. Được / Has:
16 years. with the Scout Movement.
16 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Rose Elementary School 250 Roswell Drive - Milpitas Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Phone: 408 578 7369
Email: anthonydho@hotmail.com
Web Site:
LĐT Hồ Đắc Tiến 408 578 7369
LĐP Nguyễn Thái email4thai@yahoo.com

(5)- Liên Đoàn Lạc Hồng -Milpitas CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1994. Được / Has:
25 years. with the Scout Movement.
25 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: John Sinnott Elementary School 2025 Yellowstone Ave. - Milpitas Thứ Bảy 9:30AM đến 11:30AM
Phone: 408 946 1605
Email: joe.pham@lmco.com
Web Site:
LĐT Phạm Ngọc Châu 408 946 1605
LĐP Nguyễn Văn Đĩnh 408 315 1095

(6)- Liên Đoàn Lạc Việt -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 10, June , 2006. Được / Has:
12 years. with the Scout Movement.
12 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose
Phone: 408 729 4543
Email: lequynhuong@yahoo.com
Web Site: hdlacviet.org

(7)- Liên Đoàn Lạc Việt -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2006. Được / Has:
13 years. with the Scout Movement.
13 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Trung Tâm Công Giáo tại San Jose 2849 S White Rd San Jose, CA 95148 Chủ Nhật 3:00PM đến 05:00PM
Phone: 408 729 4543
Email: lequynhuong@yahoo.com
Web Site:
LĐT Lê Quư Nhượng 408 729 4543
LĐP Trần Hữu tranhuu@yahoo.com

(8)- Liên Đoàn Lạc Việt -Sacramento CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 11, January , 1984. Được / Has:
35 years. with the Scout Movement.
35 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 6705 Steamboat Way, Sacramento, CA 95831
Phone: 916 487 6939
Email: lnguye03@yahoo.com
Web Site:
LĐT: Nguyễn Xuân Lâm 916 487 6939

(9)- Liên Đoàn Phù Đổng -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2006. Được / Has:
13 years. with the Scout Movement.
13 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Evergreen Park (next to Evergreen Community Center) 4860 San Felipe Rd, San Jose, CA 95135 Chủ Nhật 10:00AM đến 12:00AM
Phone: 408 776 5153
Email: phuong.hop1@gmail.com
Web Site:
LĐT Nguyễn Ngọc Phương

(10)- Liên Đoàn Rạng Đông -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2004. Được / Has:
15 years. with the Scout Movement.
15 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Summerdale Elementary School 1100 Summerdale Dr - San Jose Thứ Bảy 9AM đến 11AM
Phone: 408 930 7498
Email: duy_vu@sbcglobal.net
Web Site:
LĐT Vũ Duy 408 930 7498
LĐP Trang Ngọc Tiến 408 750 7762

(11)- Liên Đoàn Ra Khơi -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 1985. Được / Has:
34 years. with the Scout Movement.
34 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Franklin Elementary School 420 Tully Road - San Jose (bên cạnh Santa Clara Fairgrounds) Chủ Nhật 10AM đến 12:30PM
Phone: 408 396 1029
Email: than@hdvietnam.net
Web Site: www.rakhoi.org
LĐT Trần Hoàng Thân 408 396 1029
LĐP Trần Hữu Thắng 408 205 1878

(12)- Liên Đoàn Trường Giang -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2008. Được / Has:
11 years. with the Scout Movement.
11 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Berryessa Community Center Park 3050 Berryessa Rd.- Sanjose, CA 95132 Lake Cunningham Park (Mua dong) 2305 S.White Rd - Sanjose, CA 95101
Phone: 510 451 2812
Email: thongthu59@yahoo.com
Web Site:
LĐT Nguyễn Qúy Thông 510 451 2812

(13)- Liên Đoàn Trùng Dương -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 14, April , 2012. Được / Has:
6 years. with the Scout Movement.
6 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: James Franklin Smith School 2220 Woodbury Lane San Jose CA 95111
Phone: 408 465 6041
Email: phuong.nguyen@hdtrungduong.org
Web Site: www.hdtrungduong.org
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Phương V. Nguyễn

(14)- Liên Đoàn Tây Sơn -Portland OR. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 22, November , 2009. Được / Has:
9 years. with the Scout Movement.
9 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Khuôn viên Giáo Xứ La Vang, 5404 NE Alamenda St Portland OR 97213. Thu Bay, 3PM - 5PM
Phone: 5.3 341 6937
Email:
Web Site:
LĐT Nguyễn Dũng 503 341 6937

(15)- Liên Đoàn Việt Hùng -Seattle WA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 02, January , 1995. Được / Has:
24 years. with the Scout Movement.
24 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Knight of Columbus 722 E Union St. Seattle WA 98122
Phone: 206-851-3197
Email: atng12@gmail.com
Web Site: www.liendoanviethung.org
LĐT: Nguyễn Đạt Thức 206 851 3197

(16)- Liên Đoàn Âu Lạc -San Jose CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, January , 2008. Được / Has:
11 years. with the Scout Movement.
11 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Alum Rock Youth Center 137 N.White Road, San Jose, CA 95127 Chủ Nhật 10AM đến 12:00PM
Phone: 408 332 4763
Email: sl.donpham@gmail.com
Web Site: http://liendoanaulac.org
LĐT Phạm Đông
LĐP Trần Chương

Miền Tây Nam Hoa Kỳ/South West Region US
Tổng cộng / Total Units: 13

(1)- Liên Đoàn Bạch Đằng Giang -Fountain Valley CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: Nguyễn Duy Việt
Email: explr1930@aol.com
Web Site: bachdanggiang.org

(2)- Liên Đoàn Chi Lăng -Fountain Valley CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 22, February , 1979. Được / Has:
39 years. with the Scout Movement.
36 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Windsor Park, Santa Ana, CA. US. Every Sunday 9:00AM ¿ 12:00PM
Phone:
Email: charles.song.nguyen@gmail.com
Web Site: www.chilang279.org
Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Tấn Tú Charles
Liên Đoàn Phó: Phạm thị Thiện Tâm
Liên Đoàn Phó: Phạm Minh Hoàng

(3)- Liên Đoàn Hướng Việt -Irvine CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 16, January , 2005. Được / Has:
14 years. with the Scout Movement.
14 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: HERITAGE REGIONAL PARK 14361 Yale Ave. Irvine,CA92604 (góc đường Walnut & Yale, kế bên Irvine HS)
Phone:
Email: khanhbmt@gmail.com
Web Site: www.ldhuongviet.org
Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Khanh
Only accepts new boys and girls in 2nd and 3rd grade (currently closed for older members). Please email names and date of birth to be placed in waiting list for July 2013 enrollment.

(4)- Liên Đoàn Hoa Lư -Garden Grove CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 14, September, 1997. Được / Has:
21 years. with the Scout Movement.
21 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Garden Grove Park 9801 Westminster Blvd Garden Grove, CA 92683. Every Sunday 9:00AM - 12:00PM
Phone: 714 200 4187
Email: ldtruonghoalu@gmail.com
Web Site: www.liendoanhoalu.com
LĐT: Nguyễn Tammy
LĐP Anthont Thắng Trần

(5)- Liên Đoàn Hoàng Sa -Westminster CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 15, August , 2013. Được / Has:
5 years. with the Scout Movement.
5 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Sáng Chủ Nhật 9:30 - 12:00 Magnolia Park
Phone: 714 230 5362
Email: liendoanhoangsa@yahoo.com
Web Site:
Liên Đoàn Trưởng: Nhan Thiện Hùng

(6)- Liên Đoàn Hùng Vương -Huntington Beach CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 20, February , 1988. Được / Has:
30 years. with the Scout Movement.
30 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Muddy Park, Huntington Beach, CA 92647 Every Sunday 9:00AM-12:00AM
Phone: 714-743-5324
Email: tungthoa8@yahoo.com
Web Site: http://hungvuong1003.bravehost.com
LĐT: Nguyễn Đ́nh Tùng

(7)- Liên Đoàn Lạc Việt -Fountain Valley CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, May , 2015. Được / Has:
3 years. with the Scout Movement.
3 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Mile Square Park 9:30AM -12:00 PM Saturday
Phone: 714 548 5084
Email: thoaisteve@yahoo.com
Web Site: www.ldlacviet.org
Liên Đoàn Trưởng Lưu Dân Thoại

(8)- Liên Đoàn Lam Sơn -Westminster CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 12, August , 1981. Được / Has:
37 years. with the Scout Movement.
36 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Elden Gillespie Park Every Sunday 9:00AM-12:00AM
Phone: 714-383-0960
Email: nhanlamson@yahoo.com
Web Site: https://ldls.shutterfly.com
LĐT Nguyễn Tư Nhân 714-383-0960

(9)- Liên Đoàn Quang Trung Ngọc Hồi -Huntington Beach CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 17, June , 2007. Được / Has:
11 years. with the Scout Movement.
11 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Huntington Central Park, Huntington Beach, CA. US. Every Sunday 10:00 am - 1:00 pm
Phone: 714 743 6602
Email: RNNguyen@hotmail.com
Web Site: liendoanquangtrungngochoi.wordpress.com
LĐT: Mindytran Nguyen

(10)- Liên Đoàn Trường Sơn -Westminster CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 01, June , 1980. Được / Has:
38 years. with the Scout Movement.
36 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Elden F. Gillespie Park 9801 Mc Fadden Ave, Westminster, CA 92683 . ( Mc Fadden & Brookhurst ) Thứ bảy từ 9:30 sáng đến 12:30 trưa
Phone:
Email: huong939@yahoo.com
Web Site: www.truongson.org
Liên Đoàn Trưởng Đỗ Xuân Hương

(11)- Liên Đoàn Trùng Dương -Fountain Valley CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 04, January , 2014. Được / Has:
5 years. with the Scout Movement.
5 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 9:30 - 12:30am Every Saturday at Mile Square Park, Fountain Valley
Phone:
Email: y2krandy_2000@yahoo.com
Web Site: www.liendoantrungduong.org
Liên Đoàn Trưởng: Randy Nguyễn

(12)- Liên Đoàn Văn Lang -Westminster CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: 14, May , 2004. Được / Has:
14 years. with the Scout Movement.
14 years. with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Park West park, on Mc Fadden Ave, between Beach Blvd & Newland, Westminster city
Phone: 714 931 0413
Email: socnaukientri@hotmail.com
Web Site:
Liên Đoàn Trưởng: Phạm Thị Phong Nhă

(13)- Liên Đoàn Vạn Kiếp -San Diego CA. United States.

,

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
years. with the Scout Movement.
with ICCVS.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 619 764 2432
Email: huongdaovankiep@gmail.com
Web Site:
LĐT: Nguyễn Hữu Đức

Chi Nhánh Canada
Canada Branch
Tổng cộng / Total Units: 2

(1)- Liên Đoàn Hồn Việt -Calgary, Canada.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 403 585 8080
Email: askquynh@gmail.com
Web Site:
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Vơ Tố Quỳnh

(2)- Liên Đoàn Lạc Việt -Monreal, Canada.

Thành lập từ / Establish since: 15, December , 2009. Được / Has: 9 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Nhà Thờ St Sixte 1897 Rue de L''église Ville St-Laurent, Quebec Canada
Phone: 514 709 9922
Email: yodanguyen@yahoo.com
Web Site: http://liendoanlacvietmontreal.net/
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG: Nguyễn Hừu Côn

Chi Nhánh Pháp
French Branch
Tổng cộng / Total Units: 2

(1)- Liên Đoàn Thuận Hóa -Noisiel, France.

Thành lập từ / Establish since: 15, June , 2003. Được / Has: 15 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Centre Saint Paul ¿ 8 Allée Jean Paul Sartre ¿ 77186 Noisiel. Chủ Nhật tuần thứ nhất, thứ 3 và thứ 5 trong tháng
Phone: +33 6 8763 5245
Email: thvu196@yahoo.fr
Web Site: scout-thuanhoa.net
LĐT Vũ Thu Hồng +33 6 8763 5245

(2)- Liên Đoàn Văn Lang -Antony, France.

Thành lập từ / Establish since: 10, October , 1990. Được / Has: 28 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Institution Sainte Marie ¿ 2 rue de l''Abbaye ¿ 92160 Antony. Chủ Nhật của tuần thứ 2 và thứ tư trong tháng.
Phone: +33 6 8442 8937
Email: mh.nguyen@villebon-sur-yvette.fr
Web Site: vanlang.antony.free.fr
LĐT Nguyễn Minh Hiền +33 6 8442 8937

Chi Nhánh Đức
Germany Branch
Tổng cộng / Total Units: 3

(1)- Liên Đoàn Hoa Lư -Hamburg, Germany.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:

(2)- Liên Đoàn Hùng Vương -, Germany.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:

(3)- Liên Đoàn Sào Nam -Berlin, Germany.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Trưởng Đặng Hoàng Bá
Trưởng Nguyễn Quang Huy

Chi Nhánh Úc
Autsralia Branch
Tổng cộng / Total Units: 1

(1)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Sydney -, Australia.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:

(1)- Gia Đ́nh Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Bạch Đằng -, MD. United States.

Thành lập từ / Establish since: 10, January , 2004. Được / Has: 15 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Once a month
Phone: 703-401-6773
Email: phamdangl@yahoo.com
Web Site:
LĐT Phạm Lương 703-401-6773

(2)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Calgary -, Canada.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: yngacalgary@aol.com
Email: 403 568 2894
Web Site:
Lư Trưởng Ư Nga

(3)- Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Charlott -, NC. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Liên lạc Trưởng Trần Văn Phúc

(4)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Dallas -, TX. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 214 679 4874 - 214 403 1923
Email: phuocai92@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng Lê Phước

(5)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Florida -, FL. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Vũ Văn Chấn

(6)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Lạc Việt -Sacramento, CA. United States.

Thành lập từ / Establish since: 01, December , 1995. Được / Has: 23 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 7856 White Tail way, Sacramento,CA 95823
Phone: 916-429-8309
Email: dongda1804@gmail.com
Web Site:
Lư trưởng: Trần Kim Đông

(7)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Lyon, Rhones-Alpes -, France.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: trancaobang@gmail.com
Web Site:
Lư Trưởng Trần Cao Bằng

(8)- Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Montreal -, Canada.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 450 678 5664 - 403 835 1954
Email: ducthanh45@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng Nguyễn Đức Thanh

(9)- Gia Đ́nh Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Nam California -Westminster, CA. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 714 308 0194
Email: onhuily901@yahoo.com
Web Site:
Gia Trưởng: Lư Nhật Hui

(10)- Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Oakland -Oakland, CA. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 22566 Norwood Dr, Hayward, CA 94541
Phone: 510-3638964
Email: josephng39@yahoo.com
Web Site:
Liên lạc: Trưởng Nguyễn văn Hiệp

(11)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Oklahoma -, OK. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Phạm Đ́nh Đức

(12)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Oregon -Portland, OR. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 503 356 8034
Email: vinhphonhay@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng Nguyễn Vĩnh

(13)- Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Orlando -, FL. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: hojul2006@yahoo.com
Web Site:
Xóm Trưởng Hoàng Ngọc Châu

(14)- Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Ottawa -, Canada.

Thành lập từ / Establish since: 01, June , 1994. Được / Has: 24 years.
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: Trụ sở Người Việt Ottawa/ Các tư gia thành viên.
Phone:
Email: nguyenvuthiep@yahoo.com
Web Site:
Liên lạc Trưởng Vũ Thúy Lan

(15)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Quảng Tế -, CA. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 714-827-4138
Email: btbachma@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng: Tôn Thất Hy

(16)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên San Jose -, CA. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall: 71 Goldenrain Dr, San Jose, CA 95111
Phone: 408-826-4670
Email: bernardjnguyen36@gmail.com
Web Site:
Lư trưởng: Bernard Nguyễn

(17)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Seattle -, WA. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 206 228 3985
Email: phucbmt@yahoo.com
Web Site:
Lư Trưởng: Nguyễn Vũ Trường

(18)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tam Quan -, France.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: gnadod@gmail.com
Web Site:
Lư Trưởng: Đỗ Đăng Di

(19)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Toronto -, Canada.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: hungbui@rogers.com
Email: 647 328 4304
Web Site:
Lư Trưởng Bùi Thế Hưng

(20)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tân Hương -Oakcreek, WI. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: trantrunghop@yahoo.com
Email: 414 764 1918 - 414 467 1288
Web Site:
Lư Trưởng Trần Trung Hợp

(21)- Xóm Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Tùng Nguyên Canberr -, Australia.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone:
Email: vvviethoc@yahoo.com.au
Web Site:
Xóm Trưởng Trưởng Trương Lạc Phiêu

(22)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Vạn Hồ -Minneapolis, MN. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: trungvan1654@gmail.com
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Vũ Trung

(23)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Vạn Kiếp -San Diego, CA. United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 619 847 3457
Email:
Web Site:
Lư Trưởng Trần Duy Mỹ

(24)- Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên Washington, DC -, United States.

Thành lập từ / Establish since: . Được / Has:
Sinh hoạt tại / Meeting Hall:
Phone: 703 532 0474
Email: denguyen2@hotmail.com
Web Site:
Lư Trưởng Nguyễn Hữu Đệ