Untitled
Lưu Trữ / Archive

Quyết Nghị-Resolutions

Quyết Nghị
Resolutions
Quyết Nghị
Resolutions
Hồ sơ loại
File Type
Kư ngày
Issue At
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 562 times)
09/29/2008
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu, Huân Chương Bách Hợp (Read 451 times)
07/10/2008
Tổ chức Khóa Truyên Thống- Văn Hóa 8 (Read 333 times)
01/20/2008
Bổ nhiệm (Read 367 times)
01/18/2008
Đ́nh Hoăn Uỷ Viên Kế Hoạch (Read 329 times)
01/16/2008
Bổ Nhiệm Tr. Nguyễn Đức Thắng - Ủy Viên Dự Án 2010/2012 (Read 287 times)
01/16/2008
Bổ Nhiệm Tr. Phạm Duy Thắng - Ủy Viên Phát Triển và Liên Lạc Miền Trung (Read 343 times)
01/15/2008
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu và Huân Chương Bách Hợp (Read 313 times)
12/01/2007
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 318 times)
09/26/2007
Bổ Nhiệm Tr. Hồ Đăng - Ủy Viên Phát Triển và Liên Lạc Trưởng Niên (Read 295 times)
08/08/2007
Bổ Nhiệm Tr. Lương Hoàng Nam - Ủy Viên Vận Động Tài Chánh (Read 266 times)
06/05/2007
Tu chính Nội Lệ, thể thức bầu cử và thể thúc chi thu (Read 343 times)
07/13/2006
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 352 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 287 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu và Huân Chương Bách Hợp (Read 293 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu (Read 276 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu (Read 267 times)
03/03/1999
Yểm Trợ Trại Lửa Việt tại Miền Đông Hoa Kỳ (Read 292 times)
03/03/1999
Yểm Trợ Khóa Truyền Thống 7 tại Miền Đông Hoa Kỳ (Read 257 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 273 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu (Read 267 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu và Huân Chương Bách Hợp (Read 279 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 252 times)
03/03/1999
Quyết Định cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Nam Dương (Read 249 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp cho các Trưởng (Read 290 times)
03/03/1999
Quyết Định cứu trợ nạn nhân sóng thần tại Tích Lan, Mă Lai và Thái Lan (Read 250 times)
03/03/1999
Bổ nhiệm Tr. Trần Anh Kiệt,: Ủy Viên đặc trách Đặc San HĐVN (Read 276 times)
03/03/1999
Thay đổi nhiệm vụ Ủy viên phụ trách Nội San Trưởng (Read 273 times)
03/03/1999
Thành lập Ủy Ban Liên Lạc Quốc Tế (Read 278 times)
03/03/1999
Bổ nhiệm Tr. Bạch Văn Nghĩa, Ủy viên Liên Lạc Miền Tây Bắc Mỹ Châu (Read 277 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu cho các Trưởng (Read 280 times)
03/03/1999
Trao tặng Huân Chương Bách Hợp cho các Trưởng (Read 317 times)
03/03/1999
Chầp thuận sự từ nhiệm của Tr. Đậu Hữu Hiệp va Phạm Hội An (Read 303 times)
03/03/1999
Bổ nhiệm Tr. Phạm Văn Chương vào trách vụ Uỷ viên Vận Động và Quảng Bá (Read 274 times)
03/03/1999
Huy Hiệu chính thức của HĐVN (Read 340 times)
03/03/1999
Bổ nhiệm Tr.Dặng Trung Chính vào trách vụ Uỷ viên Vận Động và Quảng Bá HĐTƯ-HĐVN, đặc trách vùng Úc Châu (Read 264 times)
03/03/1999
Chuẩn y: Bản Nguyên tắc Huân Chương HĐVN (Read 297 times)
03/03/1999
Yểm Trợ khóa HL Truyền Thống 3- Pháp , ngày 8-11 tháng 11, 2003 (Read 286 times)
03/03/1999
Yểm Trợ khóa HL Truyền Thống 4 - Nam Cali ngày 26-29 tháng 12, 2003 (Read 292 times)
03/03/1999
Quyết Định 27/10/2003 (Read 368 times)
03/03/1999
Quyết Định 01/98 (Read 316 times)
03/03/1999
Quyết Định 02/98 (Read 272 times)
08/05/1998
Quyết Định 02/99 (Read 271 times)
08/05/1998
Quyết Định 01/99 (Read 299 times)
07/20/1998
Đóng góp tài chánh cho Hội Đồng Trung Ương (Read 321 times)
12/28/1995

Quyết Định-Decisions

Quyết Định
Decisions
Quyết Định
Decisions
File Type Đăng lên
Post At
QĐ 18/08/2010 Bổ nhiệm các trách vụ vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2014 (Read 259 times)
08/31/2010
Trao Tặng Huân Chương Bách Hợp (Read 281 times)
03/03/1999
Tu chính Nội Lệ, thể thức bầu cử và thể thúc chi thu (Read 298 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc Đẩu (Read 266 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng Huân chương Bắc Đẩu (Read 274 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng Huân chương Bách Hợp (Read 311 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng Huân chương Bắc Đẩu (Read 268 times)
03/03/1999
Về thể thức cấp phát Huân chương Bắc Đẩu và Bách Hợp (Read 280 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc Đẩu (Read 260 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc Đẩu (Read 263 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bách Hợp (Read 278 times)
03/03/1999
Thề thể thức bầu cử tại Hội Đồng Trung Ương (Read 276 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc Đẩu (Read 278 times)
03/03/1999
Về thể thức biểu quyết tại Hội Đồng Trung Ương (Read 258 times)
03/03/1999
Về việc thiết lập trách vụ tại Hội Đồng Trung Ương (Read 270 times)
03/03/1999
Về việc xác định thái độ của Tráng sinh trước t́nh h́nh đất nước (Read 255 times)
03/03/1999
Về thành phần Ban Thường Vụ (Read 231 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc Đẩu cho các trưởng (Read 271 times)
03/03/1999
Ấn định huy hiệu chính thức HĐVN (Read 308 times)
03/03/1999
TU CHÍNH NỘI LỆ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (Read 258 times)
03/03/1999
VỀ THÀNH PHẨN BAN THƯỜNG VỤ (Read 244 times)
03/03/1999
Về thể thức biểu quyết tại Hội Đồng Trung Ương (Read 306 times)
03/03/1999
Quyết Nghị 4/95 (Read 282 times)
03/03/1999
Về việc thiết lập huân chương Bắc đẩu và Bách hợp (Read 272 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc đẩu (Read 273 times)
03/03/1999
Chuẩn y việc trao tặng huân chương Bắc đẩu và Bách hợp (Read 271 times)
03/03/1999
Về thành phần Ban Thường Vụ-Quyết Nghị 01/93 (Read 230 times)
03/03/1999
Về thể thức biểu quyết tại Hội Đồng Trung Ương-Quyết Nghị 02/93 (Read 257 times)
03/03/1999
Về cơ cấu liên lạc cựu trưởng và cựu Hướng đạo (Read 283 times)
03/03/1999

Mẫu đơn-Forms

Mẫu đơn
Forms
Mẫu đơn
Forms
File Type Đăng lên
Post At
Phiếu Đặt Mua Huy Hiệu Hoa Bách Hợp & Băng HĐVN (Read 280 times)
03/03/1999
Phiếu tham gia làm thành viên của Club 50+ (Read 226 times)
03/03/1999
Phiếu Tham Gia Sinh Hoạt với HĐTƯ (Read 279 times)
03/03/1999

Bài vở đóng góp-Contributed Articles

Bài vở đóng góp
Contributed Articles
[Tựa bài]    [Tác giả]    [Số lần xem]    [Đăng lúc]    [Xếp hạng]   
Trưởng Vũ Thanh Thông: Một Đời Hướng Đạo (đọc 514 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Thỏ Hăng Say thâu thập
2%
Trưởng Nguyễn Trung Thoại Ra Đi Sau Một Đời Hướng Đạo (đọc 455 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Sưu tầm
1%
Nói Về Giúp Ích (đọc 326 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Bồ Câu Lăng Mạn
1%
HÀNH TRANG (đọc 624 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Bồ Câu Lăng Mạn
2%
Em Vào Hướng Đạo (đọc 294 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Tú Mai - 1995
1%
ĐỒI MONKEY (đọc 351 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Huỳnh Thị Thiên Kim - 1995
1%
Mười Thương Hướng Đạo (đọc 347 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Hoẵng Nhiệt Tâm
1%
Anh Em Chúng Tôi (đọc 298 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Hoẵng Nhiệt Tâm phụ trách
1%
Hỏi Và Đáp Chuyện Hướng Đạo (đọc 299 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Hoẵng Nhiệt Tâm phụ trách
1%
Hướng Đạo và giáo dục (đọc 298 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Sưu tầm
1%
Như Thế Nào Là Mẫu Người Lư Tưởng Của Muôn Đời (đọc 295 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Hoẵng Nhiệt Tâm, Nai Từ Tốn phụ trách
1%
Hướng Đạo Sinh, Các bạn là ai? (đọc 329 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Một suy nghĩ rất đơn sơ nhưng cảm động ¿ Lời Vui Buồn gửi bạn NVT
1%
Bạn Ơi C̣n Nhớ ? (đọc 312 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Ngô Viết Thịnh
1%
Để Ngẫm Nghĩ (đọc 295 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Mỹ Phương sưu tầm từ một bản e-mail vô danh bằng tiếng Pháp
1%
Có một gia đ́nh như thế (đọc 451 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Lê B́nh
1%
Mối T́nh Hướng Đạo (đọc 289 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by trích : ĐƯỜNG ( THƯ GỬI ANH TRÁNG SINH ) , trang 13 ¿ 14, tác giả BÙI NĂNG PHÁN
1%
DU HÀNH VÀO TRUNG TÂM TẾT (đọc 330 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by An Phong Nguyễn Văn Diễn
1%
Bóng Dáng Trái Tim (đọc 308 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Hoẵng Nhiệt Tâm - THT - SJ. 2005
1%
XIN TA NHẬN DIỆN CHÍNH TA (đọc 262 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Ngô Minh Hằng
1%
Mùa Xuân Chưa Tới (đọc 304 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Hoẵng Nhiệt Tâm - 2005
1%
DỤNG NGÔN (đọc 369 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Frère Trần An Phong
1%
Tảng Đá Ngầm (đọc 266 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Tráng Sinh chưa già
1%
Kẻ Hèn (đọc 282 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Nai Từ Tốn lượm lặt
1%
Đức Tính Ngay Thẳng (đọc 422 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Sóc Vui Vẻ Nguyễn Đức Lập
1%
Tháng Năm, Kính Dâng Mẹ (đọc 320 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Ngô Minh Hằng
1%
Điếu Từ Tiễn Chân Anh Vũ Thanh Thông (đọc 282 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Ban Thường Vụ - Hội Đồng Trung Ương
1%
Kẻ Hèn (đọc 309 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Nai Từ Tốn
1%
Câu Chuyện Dưới Cờ (đọc 345 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Trưởng Trần Văn Khắc,
1%
Nên Và Không Nên (đọc 350 lần) [bấm vào đây] Đăng lúc: 03/03/1999
by Sóc Vui Vẻ Nguyễn Đức Lập
1%

Danh Sách Huân Chương - Medals List

Huân Chương Bắc Đẩu

 

Họ và Tên (Địa phương)                                     Quyết định số       Ngày       Quyết nghị số       Ngày

1. Tr. Trần Văn Khắc (Canada)                                      BTV/HCBD/QD/001     24.05.1994 QN/6-95                    28.12.1995

2. Tr. Nguyễn Thành Cung  (Paris, France)                     BTV/HCBD/QD/002                     QN/7-95                    28.12.1995

3. Tr. Trần Văn Đường (CA, Hoa Kỳ)                             BTV/HCBD/QD/003                     QN/7-95                    28.12.1995

4. Tr. Phan Thanh Hy (Pháp)                                        BTV/HCBD/QD/004                     QN/7-95                    28.12.1995

5. Tr. Mai Liệu (CA, Hoa Kỳ)                                        BTV/HCBD/QD/005                     QN/7-95                    28.12.1995

6. Tr. Phan Như Ngân (Hoa Kỳ)                                    BTV/HCBD/QD/006                     QN/7-95                    28.12.1995

7. Tr. Trần Văn Thao (Hoa Kỳ)                                      BTV/HCBD/QD/007                     QN/7-95                    28.12.1995

8. Tr. Vũ Thanh Thông (CA, Hoa Kỳ)                            BTV/HCBD/QD/008                     QN/7-95                    28.12.1995

9. Tr. Nguyễn Văn Thơ TX, Hoa Kỳ)                              BTV/HCBD/QD/009                     QN/7-95                    28.12.1995

10. Tr. Mai Xuân Tư (Montreal Canada)                          BTV/HCBD/QD/010                     QN/5-98                    01.7.1998 

11. Tr. Đinh Xuân Phức (CA, Hoa Kỳ)                            BTV/HCBD/QD/011                     QN/5-98                    01.7.1998 

12. Tr. Phạm Văn Thiết (Montreal Canada)                     BTV/HCBD/QD/012                     QN/5-98                    01.7.1998 

13. Tr. Lê Nguyên Bách (Melbourne, Aus)                      BTV/HCBD/QD/013                     QN/5-98                    01.7.1998 

14. Tr. Đỗ Văn Ninh (Hoa Kỳ)                                       BTV/HCBD/QD/014                     QN/5-98                    01.7.1998 

15. Tr. Đào Trọng Cương (Ottawa, Canada)                   BTV/HCBD/QD/015                     QN/5-98                    01.7.1998 

16. Tr. Nguyễn Đ́nh Thư (Houston, Hoa Ky)                   BTV/HCBD/QD/016                     QN/5-98                    01.7.1998 

17. Tr. Nguyễn Đức Phúc (Montreal, Canada)                 BTV/HCBD/QD/017                     QN/5-98                    01.7.1998 

18. Tr. Đoàn Văn Thiệp (CA, Hoa Kỳ)                            BTV/HCBD/QD/018     4.2.1999    QN/2.00                    28.7.2000 

19. Tr. Huỳnh Văn Nhu  (Hoa Ky)                                  BTV/HCBD/QD/019     4.2.1999    QN/2.00                    28.7.2000 

20. Tr. Huỳnh Văn Diệp (TX, Hoa Kỳ)                            BTV/HCBD/QD/020     4.2.1999    QN/2.00                    28.7.2000 

21. Tr. Phạm Biểu Tâm (Hoa Kỳ)                                   BTV/HCBD/QD/021                     QN/3.00                    28.7.2000 

22. Tr. Nghiêm Văn Thạch (Pháp)                                  BTV/HCBD/QD/022                     QN/6.00                    28.7.2000

23. Tr. Nguyễn Trung Thoại (Canada)                             BTV/HCBD/QD/023                     QN/6.00                    28.7.2000

24. Tr. Lê Mộng Ngọ (CA, Hoa Kỳ)                             BTV/HCBD/QD/024                     QN/6.00                    28.7.2000

25. Tr. Nguyễn Tấn Định (VA, Hoa Kỳ)                           BTV/HCBD/QD/025     01.7.2002  QN/2.02                    03.7.2002

26. Tr. Trần Văn Bốt    (LA, Hoa Kỳ)                              BTV/HCBD/QD/026                     QN/1.02                    03.7.2002

27. Tr. Vĩnh Đào (Pháp)                                               BTV/HCBD/QD/027                     QN/4.02                    03.7.2002

28. Tr. Trần Minh Thưởng (Canada)                               QĐ 18/02/2004 A        18.02.2004

29. Tr. Nguyễn Trọng Phu (Canada)                               QĐ 18/02/2004 A        18.02.2004

30. Tr. Bùi Văn Giải (OR, Hoa Kỳ)                                 QĐ 18/02/2004 A        18.02.2004

31. Tr. Phạm Quang Lộc (OR, Hoa Kỳ)                          QĐ 18/02/2004 A        18.02.2004

32. Tr. Nguyễn Văn Thuất (Sydney, Úc)                         QĐ 13/07/2006           13.07.2006

33. Tr. Đỗ Phát Hai (Houston, Hoa Kỳ)                          QĐ 14/11/2006           14.11.2006

34. Tr. Nguyễn Thị Đáp (Hoa Kỳ)                                  QĐ 21/05/2007           21.05.2007

35. Tr. Đỗ Văn Ninh ( Hoa Kỳ)- L2                                 QĐ 21/05/2007           21.05.2007

36. Tr. Nguyễn Thị Xuân Lan (Hoa Kỳ)                           QĐ 29/06/2007           29.06.2007

37. Tr. Mai Quốc Tuấn (Pháp)                                       QĐ 13/07/2007           13.07.2007

38. Tr. Dương Thị Kim Sơn (Canada)                             QĐ 01/12/2007           01.12.2007

39. Tr. Lê Phục Hưng (Canada)                                    QĐ 01/12/2007           01.12.2007

40. Tr. Nguyễn Đức Lập (Hoa Kỳ)                                 QĐ 10/07/2008           10.07.2008

41. Tr. Tôn Thất Hy (Hoa Kỳ)                                        QĐ 10/07/2008           10.07.2008

42. Tr. Trương Trọng Trác (Hoa Kỳ)                               QĐ 01/01/2009           01.01.2009

43. Tr. Trần Anh Kiệt (Hoa Kỳ)                                      QĐ 15/07/2009           15.07.2009

44. Tr. Lê Xuân Đằng (Hoa Kỳ)                                     QĐ 15/07/2009           15.07.2009

45. Tr. Huỳnh Đa Thức (Hoa Kỳ)                                   QĐ 15/07/2009           15.07.2009

46. Tr. Lương Hoàng Nam (Hoa Kỳ)                              QĐ 25/02/2010           25.02.2010

47. Tr. Nguyễn Cao B́nh ( Hoa Kỳ)                               QĐ 25/02/2010           25.02.2010

48. Tr. Nguyễn Đoàn (Hoa Kỳ)                                      QĐ 20/06/2010           20.06.2010

49. Nguyễn Tấn Hồng (Canada)                                      QĐ 25/06/2010           25.06.2010

 

 

Huân Chương Bách Hợp

Họ và Tên (Địa phương)                                     Quyết định số       Ngày       Quyết nghị số       Ngày

                                                                                                               

1. Tr. Nguyễn Mạnh Tân (CA, Hoa Kỳ)                           BTV/HCBH/QD/001                     QN/4.00                    28.7.2000 

2. Tr. Vơ Thành Nhân (MD, Hoa Kỳ)                              BTV/HCBH/QD/002                     QN/4.00                    28.7.2000 

3. Tr. Trần Anh Kiệt (CA, Hoa Kỳ)                                 BTV/HCBH/QD/003                     QN/4.00                    28.7.2000 

4. Tr. Lê Thị Trúc (Brisbane, Uc)                                   BTV/HCBH/QD/004    5.12.2001  QN/3.02                    03.7.2002

5. Tr. Nguyễn Xuân Mộng (CA, Hoa Kỳ)                         BTV/HCBH/QD/005                     QN/1.02                    03.7.2002 

6. Tr. Trần Văn Long (CA, Hoa Kỳ)                         BTV/HCBH/QD/006                     QN/1.02                    03.7.2002 

7. Tr. Pham Ngọc Quế Chi (VA, Hoa Kỳ)                        BTV/HCBH/QD/007                     QN/1.02                    03.7.2002 

8. Tr. Lư Trí Thanh Lương (Pháp)                                   BTV/HCBH/QD/008                     QN/1.02                    03.7.2002 

9. Tr. Đặêng Trung Chính (Úc)                                      BTV/HCBH/QD/009                     QN/1.02                    03.7.2002 

10. Tr. Vũ Đức Tuynh (Úc)                                           BTV/HCBH/QD/010                     QN/1.02                    03.7.2002 

11. Tr. Trần Hoàng Thân (CA. Hoa Kỳ)                           BTV/HCBH/QD/011                     QN/1.02                    03.7.2002 

12. Tr. Nguyễn Đức Lập (CA. Hoa Kỳ)                           BTV/HCBH/QD/012                     QN/1.02                    03.7.2002 

13. Thi sĩ Tuấn Việt (WA, Hoa Kỳ)                                 BTV/HCBH/QD/013                     QN/1.02                    03.7.2002 

14. Tr. Hồ Thị Tiếu Sinh (Montreal Canada)                     QĐ 18/02/2004 B        18.02.2004

15. Tr. Lê Minh Tâm (Sydney, Úc)                                 QĐ 18/02/2004 B        18.02.2004

16. Tr. Trần Hữu Thắng (CA, Hoa Kỳ)                            QĐ 18/02/2004 B        18.02.2004

17. Tr. Hồ Văn Chánh (Úc Châu)                                  QĐ 19/03/2005           19.03.2005

18. Tr. Nguyễn Văn Quư (Arizona, Hoa Kỳ)                     QĐ 19/03/2005           19.03.2005

19. Tr. Bạch Văn Nghĩa ( Oregon, Hoa Kỳ)                     QĐ 19/03/2005           19.03.2005

20. Tr. Trần Đông Khanh ( CA, Hoa Kỳ)                         QĐ 19/03/2005           19.03.2005

21. Tr. Phạm Ngọc Châu ( CA, Hoa Kỳ)                         QĐ 19/03/2005           19.03.2005

22. Tr. Nguyễn Đức Tùng  (Virginia, Hoa Kỳ)                  QĐ 09/07/2006           09.07.2006

23. Tr. Bùi Vũ Đức (Virginia, Hoa Kỳ)                             QĐ 09/07/2006           09.07.2006

24. Tr. Nguyễn Công Trứ (Virginia, Hoa Kỳ)                    QĐ 09/07/2006           09.07.2006

25. Tr. Đỗ Quốc Tuyến (Virginia , Hoa Kỳ)                      QĐ 09/07/2006           09.07.2006

26. Tr. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Sydney, Úc)                    QĐ 09/07/2006           09.07.2006

27. Tr. Nguyễn Văn Đĩnh (CA, Hoa Kỳ)                          QĐ 09/07/2006           09.07.2006

28. Tr. Lê Quang Tuấn (CA, Hoa Kỳ)                             QĐ 09/07/2006           09.07.2006

29. Tr. Lê Đức Phẩm (CA, Hoa Kỳ)                               QĐ 09/07/2006           09.07.2006

30. Tr. Dương Tiến Đạt (CA, Hoa Kỳ)                            QĐ 09/07/2006           09.07.2006

31. Tr. Nguyễn Duy Việt Nicholas (CA, Hoa Kỳ)              QĐ 09/07/2006           09.07.2006

32. Tr. Phạm Đỗ Thiên Hương CA,, Hoa Kỳ)                  QĐ 09/07/2006           09.07.2006

33. Tr. Nguyễn Tư Nhân (CA, Hoa Kỳ)                           QĐ 09/07/2006           09.07.2006

34. Tr. Trần Xuân Đức (CA, Hoa Kỳ)                             QĐ 09/07/2006           09.07.2006

35. Tr. Nguyễn Đoàn (CA, Hoa Kỳ)                               QĐ 09/07/2006           09.07.2006

36. Tr. Hoàng Ngọc Châu (FL, Hoa Kỳ)                         QĐ 13/07/2006           13.07.2006

37. Tr. Nguyễn Liên Hương (CA, Hoa Kỳ)                      QĐ 13/07/2006           13.07.2006

38. Tr. Hà Gia Ḥa (CA, Hoa Kỳ)                                  QĐ 13/07/2006           13.07.2006

39.  Tr. Nguyễn Trí Tuệ  (CA , Hoa Kỳ)                          QĐ 13/07/2006           13.07.2006

40. Tr. Phạm Mỹ Dung (CA, Hoa Kỳ)                             QĐ 13/07/2006           13.07.2006

41. Tr. Nguyễn Như Ban (CA. Hoa Kỳ)                          QĐ 14/01/2007           14.01.2007

42. Tr. Lê Việt Anh (Sydney, Úc)                                   QĐ 27/02/2007           27.02.2007

43. Tr. Nguyễn Hân (Sydney, Úc)                                 QĐ 27/02/2007           27.02.2007

44. Tr. Trần Gia B́nh (Pháp)                                         QĐ 13/07/2007           13.07.2007

45. Tr. Nguyễn Minh Tân (Đức)                                     QĐ 13/07/2007           13.07.2007

46. Tr. Châu Thị Minh (Hoa Kỳ)                                     QĐ 16/07/2007           16.07.2007

47. Tr. Nguyễn Vũ Trường (Hoa Kỳ)                              QĐ 16/07/2007           16.07.2007

48. Tr. Ngô Đức Thịnh (Hoa Kỳ)                                    QĐ 16/07/2007           16.07.2007

49. Tr. Văn Phước (Đức)                                         QĐ 27/07/2007           27.07.2007

50. Tr. Nguyễn Ngọc Anh (Đức)                                    QĐ 27/27/2007           27.07.2007

51. Tr. Nguyễn Minh Hùng (Đức)                                  QĐ 27/27/2007           27.07.2007

52. Tr. Lê Thanh Hiệp (Canada)                                    QĐ 01/12/2007           01.12.2007

53. Tr. Nguyễn Xuân Linh (Canada)                               QĐ 01/12/2007           01.12.2007

54. Tr. Bùi Thế Hưng (Canada)                                     QĐ 01/12/2007           01.12.2007

55. Tr. Nguyễn Phan Pha (Canada)                               QĐ 01/12/2007           01.12.2007

56. Tr. Dương Văn Hóa (Canada)                                  QĐ 01/12/2007           01.12.2007

57. Tr. Phùng Mạnh Tâm (Hoa Kỳ)                                                QĐ 10/07/2008           10.07.2008

58. Tr. Lê Bùi Quỳnh-Giao (Hoa Kỳ)                               QĐ 29/09/2008           29.09.2008

59. Tr. Lưu Vĩnh Thái (Hoa Kỳ)                                      QĐ 29/09/2008           29.09.2008

60. Tr. Bùi Chuyên (Hoa Kỳ)                                         QĐ 01/01/2009           01.01.2009

61. Tr.  Nguyễn Minh Hiền (Pháp)                                 QĐ 10/10/2009           10.10.2009

62. Tr. Hồ Tâm (Úc)                                                    QĐ 15/07/2009           15.07.2009

63. Tr. Phạm Văn Chương (Úc)                                    QĐ 15/07/2009           15.07.2009

64. Tr. Trương Lạc Phiêu (Úc)                                      QĐ 15/07/2009           15.07.2009

65. Tr. Chiêm Hùng (Canada)                                       QĐ 15/07/2009           15.07.2009

66. Tr. Vơ Minh Thi (Canada)                                        QĐ 15/07/2009           15.07.2009

67. Tr. Phan Thị Hương Trang (Canada)                         QĐ 15/07/2009           15.07.2009

68. Tr. Nguyễn Đức Chánh (Hoa Kỳ)                             QĐ 15/07/2009           15.07.2009

69. Tr. Nguyễn Tấn Hưng (Hoa Kỳ)                               QĐ 15/07/2009           15.07.2009

70. Tr. Phạm Ngọc Lâm (Hoa Kỳ)                                 QĐ 15/07/2009           15.07.2009

71. Tr. Ngô Vinh Khoa (Hoa Kỳ)                                    QĐ 15/07/2009           15.07.2009

72. Tr. Nguyễn Thành Điệp (Hoa Kỳ)                             QĐ 15/07/2009           15.07.2009

73. Tr. Nguyễn Tấn Tiến (Hoa Kỳ)                                 QĐ 15/07/2009           15.07.2009

74. Tr. Nguyễn Hà Ái (Hoa Kỳ)                                     QĐ 15/07/2009           15.07.2009

75. Tr. Nguyễn Hồng Hải (Hoa Kỳ)                                                QĐ 15/07/2009           15.07.2009

76. Tr. Phạm Kim Trinh (Hoa Kỳ)                                   QĐ 15/07/2009           15.07.2009

77. Tr. Mai Hiếu Trực (Hoa Kỳ)                                     QĐ 15/07/2009           15.07.2009

78. Tr. Trương Trà Mi (Hoa Kỳ)                                     QĐ 15/07/2009           15.07.2009

79. Tr. Nguyễn Giang (Hoa Kỳ)                                     QĐ 15/07/2009           15.07.2009

80. Tr. Huỳnh Dũng (Hoa Kỳ)                                       QĐ 15/07/2009           15.07.2009

81. Tr. Đào Minh Ngọc (Hoa Kỳ)                                   QĐ 15/07/2009           15.07.2009

82. Tr. Biện Thị Quư (Hoa Kỳ)                                       QĐ 15/07/2009           15.07.2009

83. Tr. Lê Quư Nhượng (Hoa Kỳ)                                  QĐ 15/07/2009           15.07.2009

84. Tr. Vũ Ngọc Linh (Hoa Kỳ)                                      QĐ 25/02/2010           25.02.2010

85. Tr. Trần Quang Thanh Trang (Canada)                      QĐ 26/02/2010           26.02.2010

86. Tr. Hồ Văn Đức (Hoa Kỳ)                                       QĐ 18/06/2010           18.06.2010

87. Tr. Nguyễn Cửu Lâm (Hoa Kỳ)                                                QĐ 20/06/2010           20.06.2010

88. Tr. Hạ Quốc Khiêm (Hoa Kỳ)                                   QĐ 20/06/2010           20.06.2010

89. Tr. Hứa Quế Trung (Hoa Kỳ)                                   QĐ 20/06/2010           20.06.2010

90. Tr. Đỗ Xuân Hương (Hoa Kỳ)                                  QĐ 20/06/2010           20.06.2010

91. Tr. Đỗ Việt Long (Hoa Kỳ)                                       QĐ 20/06/2010           20.06.2010

92. Tr. Trương Lê Lan (Hoa Kỳ)                                    QĐ 24/06/2010           24.06.2010

93. Tr. Nguyễn Hữu Lợi (Canada)                               QĐ 25/06/2010           25.06.2010

94. Tr. Nguyễn Minh Phúc (Canada)                                        QĐ 30/06/2010           30.06.2010

95. Tr. Nguyễn Đức Thanh (Canada)                                        QĐ 30/06/2010           30.06.2010

Danh sách Huân Chương Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2010 - Medals List updated June 30, 2010